Vòng Đeo Tay

Vòng chuỗi đeo tay Tỳ hưu đá mã não xanh ngọc bổ trợ công danh S464

Chuỗi Tỳ hưu đá mã não xanh ngọc đeo tay công danh S464 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não xanh (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 16 hạt. + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, bổ trợ đường công danh, hợp mệnh Thổ, Mộc. + Cách sử dụng: trang sức chuỗi đeo tay. + Giá:

Vòng đeo tay đá mắt mèo Nam Mỹ hạt vuông phù trợ phong thủy S203

Vòng đá mắt mèo Nam Mỹ hạt vuông đeo tay phù trợ S203 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 75g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy hợp mệnh Thổ, mệnh Thủy, mệnh Kim. + Cách sử dụng: vòng đeo tay. + Giá: 680.000 vnd

Vòng chuỗi đo tay hạt đá mắt mèo vân gỗ Trung Quốc quý nhân phù trợ S201

Chuỗi hạt đá mắt mèo vân gỗ Trung Quốc đeo tay S201 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo vân gỗ (Trung Quốc). + Kích thước : chuỗi hạt bi lớn, 12 hạt + Khối lượng: 99g + Ý nghĩa: trang sức hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: vòng đeo tay. + Giá: 680.000 vnd

Vòng chuỗi đeo tay đá mắt mèo vân gỗ lớn Trung Quốc quý nhân phù trợ S202

Chuỗi đá mắt mèo đeo tay vân gỗ lớn Trung Quốc S202 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo vân gỗ (Trung Quốc). + Kích thước: bi lớn, 10 hạt, thích hợp tay nam. + Khối lượng: 121g + Ý nghĩa: trang sức hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: vòng đeo tay. + Giá: 880.000 vnd