Tỳ Hưu Phong Thủy

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung phong thủy bình an gia đạo BKT-M

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung bình an gia đạo BKT M   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu trắng bảo trợ sức khỏe, trấn trạch, gia đạo bình an, chế hóa sao xấu,…

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung phong thủy chiêu tài phát lộc BKD-M

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung chiêu tài phát lộc BKD M   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu đen chiêu tài phát lộc, công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt, trấn trạch,