Cóc Thiềm thừ đá lam ngọc Vân Nam nhỏ phong thủy chiêu tài chiêu lộc M041

Thiềm thừ đá lam ngọc Vân Nam nhỏ chiêu tài chiêu lộc M041 + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5cm x 7cm x 6cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý, điều may mắn,

Cóc Thiềm thừ đá Lam Ngọc lớn phong thủy bình an gia đạo R038

Thiềm thừ đá Lam Ngọc lớn bình an gia đạo R038 + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 15cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành, bình anh cho

Cóc Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng khủng phong thủy tài lộc an lành CTT-L

Cóc ba chân Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng khủng tài lộc an lành CTT L + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm x 18cm + Khối lượng: 9kg – 10 kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc và an lành,

Cóc Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng trung phong thủy chiêu tài tác lộc CTT-M

Cóc ba chân Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng trung chiêu tài tác lộc CTT M + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc và an lành, vật phẩm của may mắn trong làm ăn kinh doanh, mang

Cóc Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng nhỏ phong thủy kinh doanh phát đạt CTT-S

Cóc ba chân Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng nhỏ kinh doanh phát đạt CTT S + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc và an lành, vật phẩm của may mắn trong làm ăn kinh doanh, bình

Cóc Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long Tân Cương phong thủy tài lộc TT-HL-3018

Cóc ba chân Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long Tân Cương tài lộc TT HL 3018 + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9cm x 8.5cm + Khối lượng: 382g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,

Vật Khí Phong Thủy – Siêu Thị Vật Khí Phong Thủy – Linh Vật Phong Thủy