cua hang ban thiem thu Tay Tang

Cóc Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng khủng phong thủy tài lộc an lành CTT-L

Cóc ba chân Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng khủng tài lộc an lành CTT L + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm x 18cm + Khối lượng: 9kg – 10 kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc và an lành,

Cóc Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng trung phong thủy chiêu tài tác lộc CTT-M

Cóc ba chân Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng trung chiêu tài tác lộc CTT M + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc và an lành, vật phẩm của may mắn trong làm ăn kinh doanh, mang

Cóc Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng nhỏ phong thủy kinh doanh phát đạt CTT-S

Cóc ba chân Thiềm thừ đá Cẩm thạch Tây Tạng nhỏ kinh doanh phát đạt CTT S + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc và an lành, vật phẩm của may mắn trong làm ăn kinh doanh, bình