ty hưu cẩm thạch

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng phong thủy trấn nhà, bình an BKT-L

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng trấn nhà, bình an BKT L   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh trắng khủng (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối lượng: 9kg – 10kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu trắng thì có tác dụng bảo trợ sức khỏe, trấn nhà, tịch tà, hóa sát,

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng phong thủy hoạnh phát tài lộc BKD-L

Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng hoạnh phát tài lộc BKD L   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối lượng: 9kg – 10kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc, tài lộc hanh thông, kinh doanh

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng phong thủy công danh thăng tiến BKX-L

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng công danh thăng tiến BKX L   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc bích, banded onyx). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối lượng: 8kg – 10kg + Ý nghĩa: may mắn trong công danh, phát tài phát lộc, trấn trạch

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh xanh trung phong thủy công danh tấn tới BKX-M

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh trung công danh tấn tới BKX M   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá Cẩm thạch (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu xanh công danh tấn tới, sự nghiệp vững vàng, thăng quan tiến chức. + Cách sử

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung phong thủy bình an gia đạo BKT-M

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung bình an gia đạo BKT M   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu trắng bảo trợ sức khỏe, trấn trạch, gia đạo bình an, chế hóa sao xấu,…

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung phong thủy chiêu tài phát lộc BKD-M

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung chiêu tài phát lộc BKD M   + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu đen chiêu tài phát lộc, công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt, trấn trạch,